Výrobní linky

Naše výrobní linky zrychlují a zefektivňují výrobní procesy zákazníka. Výrobní a montážní linky dokáží částečně nebo i plně nahradit manuální výrobní operace. Výrobní linky mohou být kompaktní stroje vybavené různými technologiemi, nebo složené z více montážních strojů nebo zařízení v jeden celek, propojený řídícím systémem.

Naše výrobní linky mohou být navrženy jako modulární systémy které lze dle požadavků rozšiřovat o další technologie,nebo prvky automatizace.

Výrobní linky mohou být navrženy jako lineární dopravní systémy s mnoha způsoby postupu zpracovávaných komponent,jako jsou krokovací dopravníky,pásové dopravníky.

Dalším způsobem možnosti konstrukce výrobní linky je sestava několika kompletačních zařízení spojených ve výrobní linku. Tyto stroje a zařízení můžou tvořit manuální,poloautomatické,nebo plně automatické stroje.

Návrh řešení je šitý vždy na míru zadání a konkrétním potřebám zákazníka. Výrobní linky zohledňují prostorové možnosti, požadovaný výkon, způsob zásobování dílů, mezioperační dopravu, požadavky na přestavitelnost (univerzálnost). Na základě našich zkušeností klademe velký důraz na dostatečné odzkoušení a odladění linky před instalací u zákazníka.

Technologické operace montážních linek (výčet nejčastějších zástupců):

• lisování
• nýtování
• automatické šroubování
• nanášení tuků a lepidel
• UZ svařování
• tepelné nýtování
• robotická manipulace
• lepení
• značení
• testování
• handling

Nezbytnou nutností pro správnou funkci linek je spolehlivá identifikace jednotlivých komponent a sestav vstupujících do výrobního nebo montážního procesu.
Naše stroje proto vybavujeme špičkovými systémy pro zamezení omylů v referencích vstupních položek nebo jejich nesprávné montáži (Poka-Yoke).

Podsestavy jsou v průběhu montáže několikrát kontrolovány na rozměr i přítomnost všech požadovaných prvků a nasazení dalších kontrolních prvků jako např. kamerových systémů, pak zcela vylučuje náhodné smíchání neshodných podsestav.

V neposlední řadě by se plně automatická montážní linka neobešla bez spolehlivých automatických podávacích a třídících zařízení.
V této oblasti spolupracujeme s renomovanými výrobci podávací technicky v případě speciálních aplikací jsme schopni realizovat vlastní podávací/třídící zařízení.