Průmyslová automatizace

V oblasti průmyslové automatizace působíme od roku 1999. Stali jsme se tak stabilní společností, která nabízí jistotu a kvalitu nejen našim obchodním partnerům, ale i svým zaměstnancům.

Průmyslová automatizace

Naším hlavním polem působnosti je vývoj a výroba jednoúčelových strojů, implementace průmyslové automatizace a robotizace na nových či stávajících výrobních technologiích. Dle požadovaného stupně automatizace jsou pracoviště koncipována jako automatická, poloautomatická a ruční.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce technologických celků a jednoúčelových strojů od prvotního návrhu technologického procesu přes detailní rozpracování, až po konečný návrh 3D studie.

Nedílnou součástí studie tvoří elektro projekt včetně vytipování klíčových komponentů , naplnění bezpečnostních a hygienických norem. Pro uspokojení vysokých nároků na kvalitu výroby jsou zařízení osazována kontrolními a měřícími prvky a POKA-YOKE systémy.

Naši zaměstnanci se podílejí na realizaci zakázek od návrhu řešení po konečnou instalaci, včetně servisu dodávaných technologií. Využíváme vlastní konstrukční oddělení, výrobu, montáž a pracoviště pro vývoj SW, pneumatických a hydraulických aplikací. Všechna naše pracoviště jsou moderně vybavena, kde prioritní je vysoká profesní úroveň našich specialistů. Jsme schopni flexibilně reagovat i na individuální potřeby zákazníků charakteristické pro zvlášť čisté nebo zvlášť agresivní prostředí, farmaceutickou či potravinářskou výrobu nebo prostředí se zvláštními režimy.

V našich aplikacích používáme automatizační prvky a komponenty od renomovaných výrobců s rozsáhlým servisním zajištěním a technickou podporou.

Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, abychom byli naším zákazníkům dlouhodobými partnery.