kruh-stranka-zdravotni

Automatizace výroby injekčních stříkaček

Automatická výrobní linka

Automatizace výroby této výrobní linky spočívá v koncepci karuselového pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních stříkaček, skládajících se z 8-mi komponent. Jde o automatickou montáž s využitím technologií manipulace, lepení, silikonování a balení. Dále je vybaveno testováním funkčnosti a kamerovou kontrolou.

Takt automatu je koncipován na max. 5 sekund/ks.

Injekční stříkačka

Zakládání dílů

Lisování kanyly