kruh-stranka-zdravotni

Automatizace výroby injekčních jehel

Automatizace výroby injekčních jehel

Automatická výrobní linka je koncipována jako karuselové pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních kanyl. Automatizace výroby tohoto zařízení spočívá v použití technologie automatické montáže, handlingu, lepení UV lepidlem, silikonování a balení. Dále pak kamerovou kontrolou a funkčními testy.

Takt automatu je koncipován na max. 2 sekundy/ks.

Injekční jehla

Transfuzní jehla

Montážních injekčních jehel