Automatizace výroby

Zdravotnický průmysl

Vyvíjíme, vyrábíme a provádíme servis technologických strojů a linek určených pro automatizaci výroby, které splňují konstrukční, instalační, operační a procesní kvalifikační požadavky na vybavení pracující v oblasti zdravotnického průmyslu. Naše zařízení a výrobní linky plní požadavky Správné výrobní praxe (SVP) včetně přípravy validační dokumentace (protokoly, zprávy, specifikace, odhady rizik apod.) a splňují speciální hygienické podmínky a jiné nároky na technologická zařízeni určených do čistých prostor dle ISO 14 644 – 1.

 

 

Příklady aplikací

Montáž injekčních stříkaček

Automatická výrobní linka

Automatizace výroby této výrobní linky spočívá v koncepci karuselového pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních stříkaček, skládajících se z 8-mi komponent. Jde o automatickou montáž s využitím technologií manipulace, lepení, silikonování a balení. Dále je vybaveno testováním funkčnosti a kamerovou kontrolou.

Takt automatu je koncipován na max. 5 sekund/ks.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Injekční stříkačkaInjekční stříkačka Zakládání dílůZakládání dílů Lisování kanylyLisování kanyly

Montáž injekčních jehel

Automatizace výroby injekčních jehel

Automatická výrobní linka je koncipována jako karuselové pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních kanyl. Automatizace výroby tohoto zařízení spočívá v použití technologie automatické montáže, handlingu, lepení UV lepidlem, silikonování a balení. Dále pak kamerovou kontrolou a funkčními testy.

Takt automatu je koncipován na max. 2 sekundy/ks.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Injekční jehlaInjekční jehla Transfuzní jehlaTransfuzní jehla Montáž injekčních jehelMontáž injekčních jehel

Automatizace výroby transfuzních setů

Automatizace výroby transfuzních setů

Poloautomatická výrobní linka pro montáž transfúzních setů je koncipována jako lineární asynchronní dopravník s pracovišti integrovanými do linky. Automatizace výroby tohoto zařízení spočívá v použití technologie robotické i ruční manipulace s flexibilními díly, plnění vaků a kamerové kontroly. Vzhledem k tomu že jde o zdravotnictví, jsou zde kladeny vysoké nároky na čistotu prostředí.

Takt automatu je koncipován na 12 – 16 sec/ks dle provedení.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Transfuzní setTransfuzní set Robotické plnění vaků roztokemRobotické plnění vaků roztokem Automatický dopravníkový systém, ruční montáž vakůAutomatický dopravníkový systém, ruční montáž vaků

Naše zařízení používají:

  • Technologické operace: montáž, sváření, lisování, nýtování, šroubování, lepení atd.
  • Manipulaci a dopravu: třídění a orientovanou dopravu, kitování a setování komponent, robotizaci
  • Měření a kontrolu

Pokud se chcete dozvědět více o těchto projektech nebo hledáte řešení Vašeho problému s automatizací, kontaktujte nás prosím na obchod@krofian.cz nebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team

Zdravotnický Průmysl