kruh-stranka-ostatni-prumysl

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace této výrobní linky zajišťuje montáž a testování sprejových ventilů. Zařízení je koncipováno jako synchronní vysokorychlostní mechanická montáž s technologií kleštinování a s vysokou náročností na zásobování linky materiálem. Pro testování jsou zde použity technologie kamerové kontroly přítomnosti dílů a unikátní kontroly na těsnost ventilu (20 sec.)

Takt automatu je koncipován na 6 ks/sec.

Ventil a jeho součásti

Doprava komponent

Operace vkládání komponent