Automatizace výroby

Ostatní průmyslové aplikace

Tento segment zahrnuje technologie pro další odvětví průmyslu jako například spotřební, strojírenský, potravinářský nebo stavební průmysl, kde se pravidelnou osvětou snažíme zvýšit úroveň automatizace výrobních procesů. Naše zařízení a výrobní linky, která již pracují v těchto průmyslových odvětvích, splňují příslušné oborové normy a požadavky, vyznačují se vysokou produktivitou a opakovatelností procesu. Stroje a výrobní linky využívají různé výrobní a montážní technologie (svařování, pájení, mazání, nýtování, šroubování apod.), třídění, manipulaci a přepravu produktů pomocí dopravníkových systémů, manipulátorů a robotických aplikací. Zařízení se vyznačují systémy kontroly kvality používající kamerové systémy, testery, senzory a jiné.

Příklady aplikací

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace této výrobní linky zajišťuje montáž a testování sprejových ventilů. Zařízení je koncipováno jako synchronní vysokorychlostní mechanická montáž s technologií kleštinování a s vysokou náročností na zásobování linky materiálem. Pro testování jsou zde použity technologie kamerové kontroly přítomnosti dílů a unikátní kontroly na těsnost ventilu (20 sec.)

Takt automatu je koncipován na 6 ks/sec.

Průmyslová automatizace|Průmyslové aplikace|Modulární technologická zařízení

Ventil a jeho součástiVentil a jeho součásti Doprava komponentDoprava komponent Operace vkládání komponentOperace vkládání komponent

Automatizace lisování a svařování válců dopravníku

Automatizace lisování a svařování válců dopravníku

Výrobní zařízení zajišťuje automatickou výrobu válců pásového dopravníku. Toto montážní zařízení využívá technologii automatického oboustranného svařování MIG, lisování a je zde implementováno kontrolní pracoviště. Vysoké nároky zde byly kladeny na variabilnost zařízení a krátké přenastavovací časy.

Takt automatu je koncipován na 20 ks/sec.

Průmyslová automatizace|Průmyslové aplikace|Specializovaná technologická zařízení

Svařený válec dopravníkuSvařený válec dopravníku Foto z realizaceFoto z realizace

Naše zařízení používají:

  • Technologické operace: montáž, sváření, lisování, nýtování, šroubování, lepení atd.
  • Manipulaci a dopravu: třídění a orientovanou dopravu, kitování a setování komponent, robotizaci
  • Měření a kontrolu

Pokud se chcete dozvědět více o těchto projektech nebo hledáte řešení Vašeho problému s automatizací, kontaktujte nás prosím na obchod@krofian.cz nebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team

Ostatní průmyslové aplikace