Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace této výrobní linky zajišťuje montáž a testování sprejových ventilů. Zařízení je koncipováno jako synchronní vysokorychlostní mechanická montáž s technologií kleštinování a s vysokou náročností na zásobování linky materiálem. Pro testování jsou zde použity technologie kamerové kontroly přítomnosti dílů a unikátní kontroly na těsnost ventilu (20 sec.)

Takt automatu je koncipován na 6 ks/sec.

Průmyslová automatizace|Průmyslové aplikace|Modulární technologická zařízení

Ventil a jeho součástiVentil a jeho součásti Doprava komponentDoprava komponent Operace vkládání komponentOperace vkládání komponent
(MTE) Modulární technologická zařízení