(MTE) Modulární technologická zařízení

Automatizace výroby pro modulární technologická zařízení vychází z ucelených modelových řad zařízení a výrobních linek specializovaných pro konkrétní aplikace, které jsme schopni pomocí menších konstrukčních změn přizpůsobit zákaznickým potřebám a nabízí Vám prověřený koncept a know-how.

K-Modul

K-Modul je nejenom nový design technologického zařízení. K-Modul je nová dimenze v konstrukci automatizačních zařízení, která přináší zákazníkům řadu nesporných výhod od zvýšení bezpečnosti obsluhy, snížení emise hluku, snížení rizika neoprávněného přístupu přes design stroje až po zkrácení instalace a uvedení zařízení do provozu. Zařízení svým designem, funkčností a spolehlivostí bude přitahovat Vaše zákazníky.

K-modulK-modulK-modulK-modul

Základními stavebními prvky těchto zařízení a výrobních linek jsou standardizované moduly ověřené při předchozích aplikacích. Naše databáze modulů obsahuje rozsáhlý sortiment aplikací, což nám umožňuje rychlý a efektivní návrh zařízení, snižuje výrobní náklady, zajišťuje jeho kompaktnost, stabilitu výrobního procesu, rychlost realizace, prověřenou kvalitu a spolehlivost. Dlouhodobě pracujeme na vývoji těchto zařízení a s každou novou realizací je modernizujeme použitím nejnovějších komponent a poznatků.

Charakteristika:

  • Ucelená řada montážních zařízení a výrobních linek
  • Koncept a design využívající moduly
  • Vhodné pro podobné produkty
  • Databáze modulů dovoluje zkrátit dodací termín a snížit náklady
  • Koncept ověřen předchozími aplikacemi
  • Modifikace nebo upgrade stávajících aplikací

Příklady aplikací

Montáž injekčních stříkaček

Automatická výrobní linka

Automatizace výroby této výrobní linky spočívá v koncepci karuselového pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních stříkaček, skládajících se z 8-mi komponent. Jde o automatickou montáž s využitím technologií manipulace, lepení, silikonování a balení. Dále je vybaveno testováním funkčnosti a kamerovou kontrolou.

Takt automatu je koncipován na max. 5 sekund/ks.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Injekční stříkačkaInjekční stříkačka Zakládání dílůZakládání dílů Lisování kanylyLisování kanyly

Montáž injekčních jehel

Automatizace výroby injekčních jehel

Automatická výrobní linka je koncipována jako karuselové pracoviště, které zajišťuje montáž injekčních kanyl. Automatizace výroby tohoto zařízení spočívá v použití technologie automatické montáže, handlingu, lepení UV lepidlem, silikonování a balení. Dále pak kamerovou kontrolou a funkčními testy.

Takt automatu je koncipován na max. 2 sekundy/ks.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Injekční jehlaInjekční jehla Transfuzní jehlaTransfuzní jehla Montáž injekčních jehelMontáž injekčních jehel

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace výroby aerosolových ventilů

Automatizace této výrobní linky zajišťuje montáž a testování sprejových ventilů. Zařízení je koncipováno jako synchronní vysokorychlostní mechanická montáž s technologií kleštinování a s vysokou náročností na zásobování linky materiálem. Pro testování jsou zde použity technologie kamerové kontroly přítomnosti dílů a unikátní kontroly na těsnost ventilu (20 sec.)

Takt automatu je koncipován na 6 ks/sec.

Průmyslová automatizace|Průmyslové aplikace|Modulární technologická zařízení

Ventil a jeho součástiVentil a jeho součásti Doprava komponentDoprava komponent Operace vkládání komponentOperace vkládání komponent

Automatizace výroby transfuzních setů

Automatizace výroby transfuzních setů

Poloautomatická výrobní linka pro montáž transfúzních setů je koncipována jako lineární asynchronní dopravník s pracovišti integrovanými do linky. Automatizace výroby tohoto zařízení spočívá v použití technologie robotické i ruční manipulace s flexibilními díly, plnění vaků a kamerové kontroly. Vzhledem k tomu že jde o zdravotnictví, jsou zde kladeny vysoké nároky na čistotu prostředí.

Takt automatu je koncipován na 12 – 16 sec/ks dle provedení.

Průmyslová automatizace|Automatizace - zdravotnický průmysl|Modulární technologická zařízení

Transfuzní setTransfuzní set Robotické plnění vaků roztokemRobotické plnění vaků roztokem Automatický dopravníkový systém, ruční montáž vakůAutomatický dopravníkový systém, ruční montáž vaků

Naše zařízení používají:

  • Technologické operace: montáž, sváření, lisování, nýtování, šroubování, lepení atd.
  • Manipulaci a dopravu: třídění a orientovanou dopravu, kitování a setování komponent, robotizaci
  • Měření a kontrolu

Pokud se chcete dozvědět více o těchto projektech nebo hledáte řešení Vašeho problému s automatizací, kontaktujte nás prosím na obchod@krofian.cz nebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team

(MTE) Modulární technologická zařízení