Partner Unicef

Každoročně uděluje humanitární organizace Unicef Certifikát dlouhodobým přispěvatelům a partnerů. Firma Krofian se zařadila mezi deset nejvýznamnějších. Za posledních pět let spolupráce přispěla na Dárky pro život částkou 583 358,- Kč.

Uvědomujeme si váhu společenské odpovědnosti, a proto pečlivě vážíme, kam prostředky poslat. Od roku 2000, kdy byla firma Krofian založena, jsme se podíleli na nákupu konkrétních potřeb pro rodiny s postiženými dětmi, na adopci na dálku, přispěli jsme na pitnou vodu v Africe a také na chirurgické oddělení česko-slovenské nemocnice v Ugandě. Zaměřujeme se i na regionální projekty a adresné udílení darů. Celkem firma Krofian uvolnila na charitativní činnost prostředky ve výši více než 3 200 000 Kč.

Dokumenty ke stažení

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz