Společnost Krofian rozdělovala prostředky na společenskou odpovědnost

Společnost Krofian každoročně rozděluje předem určený rozpočet na společenskou odpovědnost. V roce 2019 disponovali zaměstnanci společnosti rozpočtem 500 000 Kč, který v průběhu roku rozložili do několika charitativních projektů.

Letos poprvé se společnost rozhodla investovat především do svého okolí a lokálních projektů. Potlačila tak příspěvky na Unicef, kde za posledních pět lep získala ocenění Partner Unicef za každoroční finanční podporu na projekt Dárky pro život.

Mezi významné charitativní projekty se letos zařadil příspěvek na vybavení Alzheimer centra v České Lípě, kde částkou 78 000 Kč přispěla společnost k vybavení senzorické místnosti speciálními pomůckami pro aktivizaci pacientů s demencí. Nově otevřené centrum bude sloužit k poskytování kvalifikované péče osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Dále částka 53 000 Kč putovala na nově otevřeného centra SONS, z. s. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky), také v České Lípě. Zde prostředky šly na nákup kvalitního stabilního nábytku (stoly a židle) a televizoru pro připojení speciální lupy pro klienty tohoto centra.

Podařilo se pomoci i konkrétním znevýhodněným osobám, jako například Lilly Soukupové na nákup zdravotního materiálu, Petru Živsovi nákupem speciálního invalidního vozíčku vhodného i do terénu nebo rodině Damiána Matouška dárkovými šeky do lékárny na nákup nezbytného zdravotnického materiálu, který nehradí zdravotní pojišťovna.

V rámci pomoci místním organizacím zakoupila společnost Krofian i předem vytipované vybavení pro pediatrické oddělení českolipské nemocnice, které zaměstnanci osobně předali vedení nemocnice.

Na konci roku se pak podařilo udělat vánoční nadílku v podobě nákupu cyklistických přileb pro děti z Mateřské školy Pastelka v Dobranově, předali jsme 3 kapslové kávovary a invalidní vozíček Domovu pro seniory v Doksech. Dále jsme nadělovali Dětské skupině Koblížek v Novém Boru speciální dřevěné didaktické hračky, stimulační pomůcky a balónkové moře, které udělalo dětem asi největší radost. 

Na rok 2020 má společnost rozpočet na charitu ve výši 500 000 Kč a těšíme se, že opět přispějeme k řadě dobrých věcí a pomůžeme tam, kde je to opravdu třeba.

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz