Krofian obdržel poděkování starosty

Firma Krofian se zasluhuje o rozvoj svého okolí a šíření dobrého jména města. Dne 5.10.2018 přebral pan Jakub Krofián z rukou paní starostky, Mgr. Romany Žatecké, ,,Poděkování starosty“, které je na základě nominací každoročně udělováno lidem, kteří se svojí prací, umem a pílí podíleli či podílí na rozvoji města.

Toto významné Poděkování se udílí na základě nominací jednou ročně již roku roku 2002. Firma Krofian získala Poděkování za celkový přínos v oblasti strojírenství a zaměstnanosti a šíření dobrého jména města. Paní starostka, Mgr. Romana Žatecká, vyjádřila úctu k tomu, co se povedlo v rámci téměř dvaceti let tradice firmy vybudovat. Zejména pak ocenila způsob, jakým se firma podílí na rozvoji okolí formou charitativních příspěvků a také, že jméno Krofian je známé i za hranicemi České republiky. Certifikát Partner města Česká Lípa a skleněný symbol města, přebral pan Jakub Krofián jako jeden z oceněných v rámci 25ti nominovaných.

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz