Krofian pomáhá svému okolí

Zaměstnancům firmy Krofian záleží na svém okolí a tak pravidelně rozdělují firemní prostředky na charitativní účely. Několikrát do roka se tak schází zástupci všech oddělení ve společnosti a rozhodují o využití prostředků. Naposledy tak pořídili masážní vanu pro Matýska.

Rodina původně žádala o podložku do vany, která by fungovala na principu vířivky. Zaměstnanci ale nakonec zakoupili celou vířivou vanu, kterou společně vytipovali. Pětiletý Matýsek má od narození mozkovou obrnu, vířivka mu pomáhá před cvičením uvolnit svaly. Na facebookové stránce Pomoc pro Matýska maminka pravidelně informuje, co se s Matýskem děje a ještě jednou děkuje celému týmu Krofian za dárek.

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz