Krofian otevírá své dveře školám

V průběhu měsíce dubna proběhly ve firmě Krofian exkurzní dny pro studenty střední průmyslové školy. Exkurze trvala 1,5 hodiny, během které studenti shlédli všechna firemní oddělení a náplň jejich práce, prošli montáž a mohli vidět zakázky v různém stádiu rozpracovanosti i kroky, které vedou k jejich dokončení. Firma Krofian se tak snaží zainteresovat mladé lidi do technických oborů a ukázat jim budoucnost a rozmanitost tohoto odvětví.

Studenti z větší části o firmě Krofian již slyšeli, především díky aktivní spolupráci mezi firmou a školou. Většina studentů chce zůstat v oboru a zapojit se do pracovního procesu nebo své znalosti dále rozvíjet prostřednictvím dalšího studia. Zhruba 44 % z návštěvníků si umí představit pracovat přímo ve firmě Krofian. Studenty nejvíce zaujala práce konstruktérů, zejména modelování ve 3D, ale i čistota na pracovišti, především pak v samotné výrobě. Spoluprací se střední průmyslovou školou, s učilištěm v České Lípě a začínající spoluprací s Technickou univerzitou v Liberci, se společnosti povedlo zaškolit a následně zaměstnat 5 až 10 mladých techniků.

Dokumenty ke stažení

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz