Společnost Krofian je certifikovaný partner Unicef

Ryze česká společnost KROFIAN CZ, spol.s.r.o., jedna z předních firem v České republice na poli průmyslové automatizace, umí odvádět část svého zisku na dobré účely. Dne 28.2. již potřetí přebrala z rukou ředitelky Unicef pro Českou republiku, paní Gomby, certifikát Partner Unicef. Ten bývá udělován dlouhodobým přispěvatelům. Firma Krofian se zařadila mezi deset nejvýznamnějších.

Společnost Krofian již od začátku své historie přispívá na různé charitativní projekty po celém světě. V loňském roce dosáhl rozpočet celkové částky 422 772 Kč a na letošní rok firma uvolnila částku 450 000 Kč.

Prostředky jsou rozdělovány mezi tuzemské a zahraniční příjemce. Mimo jiné firma dlouhodobě podporuje projekt Adopce na dálku, kde v současné době sponzoruje 7 dětí ze třetích zemí. Zaměřuje se i na pomoc místní komunitě a to ve formě příspěvků pro Farní charitu nebo konkrétní pomoc jednotlivým občanům (motomed pro Tobiáška a Jiříka Ullmana, speciální tablet a také parkovací místo před domem pro Hynka Bartoše, kočárek pro děti po obrně, aj).

Projekt Unicef firma Krofian podporuje již 5 let. Zatím přispěla na nákup tzv. dárků pro život (stany, léky, aj.) celkovou částkou 508 092,-Kč.

O rozdělení prostředků rozhodují sami zaměstnanci. Každý rok je ustanovena nová skupina. Zde si pracovníci mohou sami určit, kam a kolik peněz by rádi poslali. Pokud je to možné, firma potřebné vybavení zakoupí sama a osobně je předá příjemci.

Kontakt pro média

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz