Ostatní průmyslové aplikace

Tento segment zahrnuje technologie pro další odvětví průmyslu jako například spotřební, strojírenský, potravinářský nebo stavební průmysl, kde se pravidelnou osvětou snažíme zvýšit úroveň automatizace výrobních procesů. Naše zařízení, která již pracují v těchto průmyslových odvětvích, splňují příslušné oborové normy a požadavky, vyznačují se vysokou produktivitou a opakovatelností procesu. Stroje a výrobní linky využívají různé výrobní a montážní technologie (svařování, pájení, mazání, nýtování, šroubování apod.), třídění, manipulaci a přepravu produktů pomocí dopravníkových systémů, manipulátorů a robotických aplikací. Zařízení se vyznačují systémy kontroly kvality používající kamerové systémy, testery, senzory a jiné.

Příklady aplikací

Naše zařízení používají:

  • Technologické operace: montáž, sváření, lisování, nýtování, šroubování, lepení atd.
  • Manipulaci a dopravu: třídění a orientovanou dopravu, kitování a setování komponent, robotizaci
  • Měření a kontrolu

Pokud se chcete dozvědět více o těchto projektech nebo hledáte řešení Vašeho problému s automatizací, kontaktujte nás prosím na obchod@krofian.cz nebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team

Ostatní průmyslové aplikace